• 023 323 753

Što je CAPT?

CANON ADVANCED PRINTING TEHNOLOGY
Canonova tehnologija koja kombinacijom hardvera i softvera optimizira protok podataka prema printeru i time povečava brzinu printanja te ispis prve stranice.

Gdje mogu pronaći drivere za svoj Canon aparat (fax, printer, scanner...)?


Drivere možete pronaći na sljedećoj adresi 
http://software.canon-europe.com/
http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html
Kako mogu saznati koji je oznaka mog tonera ili tinte?
http://www.druckerpatronen.de/

Fax ili multifunkcijski aparat sa fax-om ne može niti primati niti slati?

Ukoliko vaš fax aparat ne može niti slati niti primati, postoji više razloga:
1. Prvo što treba provijeriti je dali je linija uštekana na pravo mjesto na aparatu; mora biti uštekana na mjesto sa oznakom L, a ne na mjesto sa oznakom telefona
2. Treba provjeriti da li uopće ima linije u samoj utičnici
Najčešći problem ove greške je da nema linije; ukoliko ste sigurni da je linija prisutna, problem je u aparatu; najbolje bi bilo dopremiti aparat u naš servis na dijagnozu kvara

Način prijema na fax aparatu?

Canon fax aparati imaju više načina prijema fax-eva:
1. fax only - način prijema u kojem se fax aparat automatski pali u prijem kod dolaznog poziva (zvonit će u slučaju da je incoming ring na on)
2. fax/tel - način rada da fax sam prepoznaje da li je s druge strane telefon ili fax, pa ako je fax - krene u prijem, a ako je telefon - zvoni
3. manual - fax se ponaša kao da je telefon; uopće se neće javiti kao fax
4. ans/mode - mod rada kada je fax spojen sa telefonskom sekretaricom; zvonit će onoliko puta koliko je podešen na telefonskoj sekretarici

023 323 753


099 812 1991